Thẻ: Vmware

Hướng dẫn Network in VMware Workstation

Hướng dẫn Network in VMware Workstation

 • 1. Network mặc định khi mới cài đặt VMware
 • 2. Các thao tác với một card mạng ảo trong VMware Workstation
  • 2.1. Thêm, xóa một vmnet – Thêm một vmnet – Xóa một vmnet
  • 2.2. Sửa dải IP của một vmnet
  • 2.3. Cấu hình DHCP
  • 2.4. Cách thêm một card mạng vào máy ảo
 • 3. Kinh nghiệm bản thân
  • 3.1. Đặt thứ tự và cấu hình trước địa chỉ IP các vmnet trước khi lab
  • 3.2. Xây dựng mô hình lab hoàn chỉnh trên giấy rồi mới thực hiện trên VMware
  • 3.3. Cách lab kết hợp giữa GNS3 và VMware Workstation
  • 3.4. Cách thêm nhiều card mạng cho máy ảo
  • 3.5. Cách thay đổi địa chỉ Gateway cho card mạng NAT

Continue reading “Hướng dẫn Network in VMware Workstation”

Advertisements