Thẻ: Note

Những điểm đáng lưu ý khi triển khai Email server

Có những điểm đáng lưu ý khi triển khai Email server mà không phải bất kì quản trị hệ thống nào cũng lưu tâm, hoặc biết đến, ngay cả trong các khóa đào tạo người ta cũng ít nhắc đến vấn đề này. Khi đảm bảo được máy chủ mail đáp ứng đủ những yêu cầu căn bản dưới đây, email được gửi đi sẽ không bị liệt vào dạng thư rác, máy chủ mail sẽ trở thành một trusted mail server đảm bảo email đến nơi một cách nhanh chóng và không bị chặn bởi các bộ lọc email trên Internet. Có 5 điểm cần quan tâm:

1.Địa chỉ IP không bị blacklisted

Có thể một mail server ngay lúc vừa được cài đặt đã bị liệt vào danh sách blacklist bởi các bộ lọc trên Internet. Nguyên nhân có thể là:

    • IP mà bạn được cung cấp rất có thể bị lạm dụng để phát tán thư rác trước đó.
    • Nếu bạn dùng NAT để chia sẻ đường truyền Internet cho nhiều người dùng đằng sau NAT, có thể một vài người dùng đã và đang sử dụng đường truyền này để phát tán thư rác, thư quảng cáo hoặc email có chứa virus, lẽ dĩ nhiên IP mà user này dùng sẽ bị liệt vào danh sách blacklist

Để kiểm tra xem IP của mình có bị blacklisted không, bạn có thể sử dụng http://www.mxtoolbox.com/blacklists.aspx .

Continue reading “Những điểm đáng lưu ý khi triển khai Email server”

Advertisements