Thẻ: Certification

Tổng quan các chứng chỉ của Oracle nhánh DBA

Những người có chứng chỉ của Oracle hiện nay đã phổ biến hơn, mặc dù số lượng vẫn thấp hơn những chứng chỉ khác của CISCO hay MICROSOFT và IBM rất nhiều. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn các bước cụ thể để lấy lần lượt các chứng chỉ của Oracle.

Chứng chỉ Oracle Database 11g/12c

Để có các chứng chỉ của Oracle, bạn hãy xem kỹ bài viết này để hoàn thành các yêu cầu của chứng chỉ.

  1. OCA

Chứng chỉ đầu tiên mà bạn cần đặt mục tiêu để lấy khi bắt đầu làm việc với Oracle Database đó là chứng chỉ OCA 11g hoặc 12c (Oracle Administrator Certified Associate) tương ứng với số phiên bản Oracle Database là 11g hay 12c (mới nhất là 12c)

Để thi được chứng chỉ này, bạn cần phải:

– Step 1: Thi qua 1 trong các môn sau, tùy bạn chọn

– Step 2: Thi qua môn Oracle Database 11g: Administration I 1Z0-052 Nếu bạn muốn lấy chứng chỉ OCA 11g) hoặc Oracle Database 12c: Installation and Administration 1Z0-062 (Nếu bạn muốn lấy chứng chỉ OCA 12c)

Continue reading “Tổng quan các chứng chỉ của Oracle nhánh DBA”

Advertisements